Versenyek képekben

Erőemelő gyakorlatok és azok kivitelezésének szabályai

Guggolás

 

1. A versenyzőnek arccal a dobogó elülső, nézőtéri oldala felé kell néznie. A versenyző álló helyzetet kell, hogy felvegyen. A súlyzóvízszintesen tartandó a vállakon, a versenyzőnek kezeivel és ujjaival át kell fognia a rudat, és a rúd felső teteje a rúd vastagságánál nem magasabban állhat a váll külső sarka alatt. A helyes tartást az ábra mutatja. A kéz bárhol lehet a rúd belső részén, akár hozzá is érhet a tárcsához.

2. A súlyzónak az állványról történő kiemelése után (melyben a lapozó segédkezhet) a versenyzőnek hátra kell lépnie a kiindulási helyzetbe. Ebben a helyzetben kell megvárnia a versenybírói jelzést. Ezt a jelet akkor kell azonnal megadni, ha a versenyző mozdulatlanul áll egyenes térddel, és a súlyzó szabályosan helyezkedik el. A vezetőbíró jele egyik karjának lefelé irányuló mozgatása és a "SQUAT", vagy "guggolás" vezényszó hangos kimondása. E jel megadása előtt a versenyző változtathat a pozícióján a szabályokat nem megszegve, ez esetben büntetés nélkül. Amennyiben 5 másodpercen belül nem sikerül a kiinduló helyzetet felvennie a versenyzőnek, úgy a bíró karjelzésére vissza kell helyeznie a rudat az állványba.

3. A vezetőbírói jel után a versenyzőnek meg kell hajlítania térdét, és testét annyira le kell süllyesztenie, hogy a felsőcomb felső felülete a csípőízületnél mélyebbre kerüljön, mint a térd felső vonala. Csak egy kísérlet engedhető meg. A gyakorlatot akkor tekintik elkezdettnek amint a térdek behajlottak. Az emelés alatt a rúd kiindulási helyzetéből lefelé elmozdulhat, a rúd vastagságánál nem nagyobb mértékben.

4. A versenyző saját magától úgy kell, felállnia, hogy közben ne keletkezzék dupla hintázás, vagy bármely más lefelé irányuló mozgás, amíg kiegyenesített térdekkel nem áll. Ha a versenyző mozdulatlanul áll, a versenybírónak meg kell adnia a jelet a súlyzó visszahelyezésére.

5. A lerakásra vonatkozó versenybírói jel a kéz hátramozdításából és a "RACK", vagy "állványra" vezényszóból áll. A versenyzőnek előre kell mozgatnia a rudat és vissza kell helyeznie. Biztonsági okokból a lapozó segédkezhet a visszahelyezésben. Ekkor a versenyzőnek a rúd alatt kell maradnia.

a dobogón semmikor sem tartózkodhat több mint 5, illetve kevesebb, mint 2 tárcsafelrakó, lapozó, számukat a bírók határozzák meg.

 

Érvénytelen a guggolás

 

1. A fő vezetőbíró jelének be nem várása esetén, a guggolás megkezdése előtt vagy befejezése után.

2. Dupla után-billenés, vagy egynél több felállási kísérlet végzése esetén a gyakorlat legmélyebb pontjából történő felállásnál.

3. Abban az esetben, ha nem sikerül az egyenes állás pozíciót felvenni, ha meggörbült térdekkel áll a versenyző a guggolás előtt vagy annak befejezése után.

4. A gyakorlat kivitelezése során a lábak bármely oldalirányú, előre vagy hátracsúsztatása esetén, illetve hintáztatás esetén.

5. A guggolás legmélyebb pontjának el nem érése esetén, amikor a felsőcomb felső része a csípőízületnél mélyebben van, mint a térd felső része.

6. A kezdésre felszólító vezényszó után a vállakon levő súlyzó helyzetének eltolása, elmozdítása esetén, mely nagyobb mértékű, mint a súlyzó vastagsága.

7. Ha a súlyzót a tárcsafelrakók megérintik a két versenybírói jelzés között.

8. A felsőcomb könyökkel vagy felsőkarral való megérintése esetén, kivéve ha az nem segítő szándékú.

9. Ha a kísérlet végeztével a versenyző ledobja a rudat.

10. Bármilyen egyéb indok, mely megsérti a gyakorlat végrehajtásának rendjét.

 

 

 

 

 

 

Fekvenyomás

 

1. A pad fej felőli részét oly módon kell a dobogóra helyezni, hogy az a vezetőbíró felé álljon vagy hozzá képest 45 fokban.

2. A versenyzőnek a hátán kell feküdnie, fejének, vállainak és fenekének érintenie kell a pad felületét. A fej nem lehet a pad egy szélén, és nem lóghat el a padról. A versenyzőnek hüvelykujjával átfogva kell megfognia a rudat, úgy, hogy biztonságosan tartsa a kezében. A cipőknek síkban kell állniuk a padozaton, a talp élének (szélének) 90% ban érintkeznie kell a talajjal. Ezt a helyzetet az egész gyakorlat alatt fenn kell tartani.

3. Ha a súlyemelőruha és a padfelület nem elég elütő színű, akkor a megfelelő kontraszt érdekében a pad felületét eltérő színű anyaggal kell letakarni azért, hogy a versenybírók észrevehessék az érintkezési helyekről való esetleges elmozdulást.

4. A versenyző biztonságos cipőfelfekvésének érdekében súlyzótárcsákat és alátéttömböket szabad használni. Ezek magassága 5 cm, 1 0 cm, 20 cm és maximum 30 cm lehet. Bármelyik módszert is választják a cipő (talp) élének 90%-ban kell a felületen elhelyezkednie. Ha tömböket használnak, azok felülete nem lehet nagyobb, mint 45 x 45 cm.

5. A fekvenyomás gyakorlatoknál legfeljebb három, de nem kevesebb, mint 2 tárcsafelrakó tartózkodhat a dobogón. A versenyző a súlyzó kiemeléséhez kérheti a tárcsafelrakók segítségét, ami a nyújtott karral való megtartásra, a kezdeti pozíció felvételének elérésére vonatkozik.

6. A fogási távolság a két mutatóujj között mérve nem lehet nagyobb, mint 81 cm. A fordított fogás szigorúan tilos. Amennyiben az emelő egy régi sérülés vagy anatómiai eltérés miatt nem tudja a rudat egyformán fogni, minden egyes gyakorlat megkezdése előtt erről tájékoztatnia kell a bírókat.

7. Miután a versenyző kinyújtott karokkal megfogta a súlyzót, várnia kell a vezetőbíró jelére. A jelet azonnal meg kell adni, ha a versenyző mozdulatlan és a rúd helyesen áll.

8. A jelzés a vezetőbíró karjának lefelé mozgatásából és a jól hallható "START" vezényszó megadásából áll.

9. A kezdési jel után a súlyzót addig kell leengedni, amíg a rúd megérinti a mellet és ott mozdulatlanul áll. Ezek után a karok egyenletes kinyújtásával ki kell nyomni a súlyt, addig, amíg a karok ki nem egyenesednek és mozdulatlanul kell tartani, amíg el nem hangzik a "RACK", vagy "állványra" vezényszó.

 

 

Érvénytelen a fekvenyomás

 

1. A vezetőbíró kezdési vagy befejezési jelének be nem várása esetén.

2. A kiemelési folyamat után a választott testhelyzet bárminemű megváltoztatása, a vállak, a fenék felemelése, a lábak mozgatása a kiindulási helyzethez képest és a paddal vagy padozattal kialakított érintkezés megszakadása, illetve a kezeknek a rúdon való oldalirányú elcsúsztatása esetén.

3. A súlyzó meglökése, vagy mellel való kilendítése esetén.

4. A karok egyenetlen kiegyenesítése, kinyújtása esetén.

5. A súlyzó lefelé történő elmozdulása esetén a gyakorlat végrehajtása közben.

6. Ha a gyakorlat végén nem sikerül a karokat teljesen kinyújtani.

7. A vezetőbíró két jelzése között a tárcsák, a rúd, vagy a versenyző a tárcsafelrakás általi bármely érintése esetén.

8. A pad, vagy a pad lábainak a versenyző általi bármely érintése esetén. A súlyzótartó állvány szándékos megérintése a súlyzárúddal a gyakorlat végrehajtása közben annak megkönnyítése érdekében.

9. Bármilyen egyéb indok miatt, mely megsérti a gyakorlat végrehajtásának rendjét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhúzás

 

1. A versenyzőnek a lába előtt vízszintesen fekvő súlyzót tetszés szerint meg kell fognia két kézzel és a súlyzó egyetlen lefelé irányuló mozgása nélkül fel kell emelnie, míg egyenesen nem áll.

2. A versenyző arccal a dobogó elülső, nézőtéri oldala felé kell, hogy nézzen.

3. A felhúzás végén a térdeknek ki kell egyenesedniük, a vállaknak hátrafelé kell állniuk.

4. A vezetőbírói jel a kéz lefelé irányuló mozgásából, és a hangos "DOWN", vagy "le" vezényszóból áll. A jelet csak akkor szabad megadni, ha a súlyzó mozdulatlan, és a versenyző elfoglalta a végső pozíciót. Ha a rúd remeg a térd körüli területen, az nem kizáró ok.

5. A súlyzó minden megemelése vagy annak kísérlete fogáskísérletnek számít. Ha egy kísérletet a versenyző megkezdett, úgy attól fogva a rúd lefelé történő mozgatása nem megengedett, mígnem az egyenes helyzetet, kinyújtott térdekkel el nem éri.

 

Érvénytelen felhúzás lehetséges okai

 

1. A súly bármilyen lefelé irányuló mozgása esetén. Nem egyenes, hátra álló vállak.

2. A térd az emelés végén nincs kiegyenesítve.

3. A súlyzó alátámasztása a felsőcombbal a gyakorlat végrehajtása során.

4. A lábak elmozdulása, hátra- vagy előrelépés tilos. Oldalirányba elmozdulhat a láb, de a versenyzőnek teljes talppal a földön kell állnia.

5. A súlyzó leengedése a versenybírói jelzés előtt.

6. A súlyzó dobogóra dobása, annak a kezekből történő kiengedése.

7. Bármilyen egyéb indok, mely megsérti a gyakorlat végrehajtásának rendjét.

8. A talp oldalmozgása engedélyezett. A sarkon támaszkodva való elmozdulás helyes kivitelezése a fenti szabálynak.

 

Partnereink